Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe të Komisionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Rumanisë
E premte, 08 Prill 2011 12:21

Më 21 Shkurt, të vitit 2011 të dy organet rregullatore, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë (AMS), dhe Komisioni për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të Rumanisë, nënshkruan  Memorandum për bashkëpunim. Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirën për bashkëpunim të suksesshëm me qëllim për të shkëmbyer  përvoja dhe informata mbi tregjet e sigurimit në të dy vendet, shkembimi i njohurive përmes vizitave studimore dhe organizimin e takimeve dhe mbledhjeve rajonale dhe forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve administrative.

 
Trajnim për stafin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimit
E martë, 22 Shkurt 2011 11:47
   Me qëllim që në mënyrë efikase të zbatojë aktivitetet dhe përgjegjësit e veta ligjore, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit (AMS) nëpërmjet themelimit dhe zbatimit të një sistemi për  edukim dhe trajnim profesional të punonjësve vazhdimisht investon në përforcimin e kapaciteteve për mbikëqyrje. Në kuadër të aktiviteteve të zhvillimit të mbikëqyrjes, kryen trajnime të rregullta në vend dhe jashtë vendit. Në periudhën prej 1-4 shkurt, 2011 në...
Lexo ma...
 
Licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës
E hënë, 27 Dhjetor 2010 15:21
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës-Themelimi i një shoqërie të re sigurimi VIG

 
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbikqyrjen e Sigurimeve ("Gazeta Zyrtare nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008 , 56/2009 dhe 67/2010), Këshilli i ekspertëve i Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve sollën vendim për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari sigurimi të...
Lexo ma...
 
- Seminar I organizuar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I Rreziqeve në Ndërrmarje ‘’
E mërkurë, 01 Dhjetor 2010 13:05
Në interes të monitorimit të trendeve moderne  në administrimin e rrezikut, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve organizoi një seminar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I rreziqeve në ndërmarrje’’- An Overview of Enterprise  Risk Management (ERM).  Ky seminar u mbajt më 24 dhe 25 nëntor , duke filluar nga ora  09-13 në Universitetin Europian në Shkup. Kryetari I Këshillit të Eksperteve  të Agjencise , z. Klime Poposki , e hapi takimin dhe...
Lexo ma...
 
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve dhe të Bankës Qendrore të Republikës së Maqedonisë
E enjte, 20 Janar 2011 10:15
Më 18 janar 2011 Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve thellojë bashkëpunimin me Bankën Qendrore, me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit.

Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm të suksesshëm mes dy institucioneve, me qëllim për të shkëmbyer informacion, njohuri, përvojë dhe forcimin e kapaciteteve.
 
- Memorandum për bashkëpunim në mes të AMS dhe Agjencisë për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional
E martë, 21 Dhjetor 2010 09:33
Më 14 Dhjetor  të vitit 2010, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë  (AMS), dhe Agjencia për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional  nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi si  kornizë ligjore e rregullon mënyren e bashkëpunimit dhe në të njejtën kohë perfaqëson  bazë për forcimin e marrëdhënieve profesionale dhe forcimin e besimit mes dy organeve rregullatore .

Akti i nënshkrimit...
Lexo ma...
 
- Takim pune me temë ‘’ Zbatim praktik të raportit Evropian për aksidentet e trafikut në Maqedoni ‘’
E martë, 23 Nëntor 2010 15:41
Me iniciativë të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve  më 22  nëntor, 2010 në selinë  e Agjencisë, zhvilloi një takim pune mbi  ‘’ Zbatimin e raportit Evropian për aksidentet e trafikut në Republikën e Maqedonisë’’ .

Në takimin morën pjes përfaqesues  nga Byroja Kombëtare e Sigurimeve, kompanitë e sigurimeve , anëtarët e Byrosë, MInistria e Brendshme  dhe të Këshillit Kombëtar  për trafikun rrugor. Qëllimi I këtij...
Lexo ma...
 
« FilloPara111213141516TjetriFund »

Faqe 15 nga 16

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit