Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Abedini Faruk 12-5719/2 prej 21.02.2008
Ajdinska Djulieta 12-50801/2 prej 21.02.2008
Aleksovska Snezhana 12-1/10/2 prej 17.06.2009
Andonovski Vancho 12-1/6/2 prej 18.06.2009
Antevska-Dprejevska Maja 12-1/18/2 prej 26.06.2009
Arifi Naser 12-1/7/2 prej 18.06.2009
Arsov Darko 12-32105/2 prej 17.10.2008
Atanasov Goce 11-50499/2 prej 02.01.2008
Atanasovska Biljana 12-1/36/2 prej 23.09.2009
Angelovska Biljana 12-1/49/2 prej 23.09.2009
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit