Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Damjanovska Vesna 12-118888/2 prej 31.03.2008
Despotoski Vladimir 12-1/29/2 prej 23.09.2009
Dechovska Natali 12-1/2/2 prej 23.06.2009
Dimkoski Zlatko 12-1/31/2 prej 08.07.2009
Dimov Dimitrija 11-50802/2 prej 04.01.2008
Dinev Aleksandar 12-1/37/2 prej 23.09.2009
Dprejevska Suzana 12-1/40/2 prej 23.09.2009
Donevska Daniela 09-39/2 prej 10.12.2009
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit