Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Gjorgiev Ljupcho 12-1/4/2 prej 18.06.2009
Gjorgievska Verica 12-1/3/2 prej 18.06.2009
Gjorgjevikj Sanja 12-1/12/2 prej 23.06.2009
Gjorgjiev Mirko 11-50500/2 prej 04.01.2008
Gjukikj Suzana 12-2359/2 prej 28.01.2008
Gjurikj Sinisha 12-1/22/2 prej 03.07.2009
Gjurovska Hilda 12-33854/2 prej 30.10.2009
Gjurcheska Maja 09-166/2 prej 24.12.2009
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit