Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Jakimovska Daniela 12-8084/2 prej 28.02.2008
Jovanov Zoran 11-50431/2 prej 04.01.2008
Jovanova Mihaela 12-33854/4 prej 30.10.2009
Jovanoski Zharko 12-50971/2 prej 04.01.2008
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit