Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Nastovski Aleksandar 12-33854/7 prej 30.10.2009
Naumovski Gjorgji 12-1608/2-08 prej 12.01.2009
Naumoska Liljana 12-1/20/2 prej 19.06.2009
Nikolovska Andonovska Biljana 11-42871/2 prej 03.12.2007
Nikolovski Aleksandar 12-1/16/2 prej 18.06.2009
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit