Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Pavleska Brankica 12-1/17/2 prej 19.06.2009
Pavlova Julijana 12-1/42/2 prej 23.09.2009
Paunov Vlatko 09-122/2 prej 28.12.2009
Petreski Blazhe 12-2361/2 prej 28.01.2008
Petreski Vlado 12-1/25/2 prej 23.09.2009
Petrusheska Poliksena 12-1/58/2 prej 27.10.2009
Portarska Stefanovska Asja 12-5718/2 prej 21.02.2008
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit