Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Ribaroska Krstinka 12-1/39/2 prej 23.09.2009
Rikaloska (Zdravkov) Natasha 12-50970/2 prej 18.01.2008
Ristov Mitre 12-1/11/2 prej 15.06.2009
Rocheski Mihail 12-25168/2 prej 10.07.2008
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit