Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Sabriu Agim 12-10752/2 prej 14.03.2008
Siljanoska Maja 12-1/33/2 prej 23.09.2009
Sokolova Blagorprejna 12-33854/6 prej 30.10.2009
Stajikj Tomislav 12-1/9/2 prej 18.06.2009
Stajikj Zorica 12-1/8/2 prej 18.06.2009
Stanoevska Liljana 12-1/32/2 prej 28.09.2009
Stojanova Elena 12-1/13/2 prej 18.06.2009
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit