Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Tasevski Miroslav 12-1/46/2 prej 05.08.2009
Tprejorov Gjorgje 11-50427/2 prej 04.01.2008
Tprejorova Elizabeta 12-2360/2 prej 28.01.2008
Tprejorova Elena 12-10880/1 prej 14.03.2008
Tonevski Drage 12-1/1/2 prej 30.06.2009
Trajkova Radmila 09-121/2 prej 28.12.2009
Trenchevski Dobre 12-1/15/2 prej 05.08.2009
Trpenoska Borka 12-1/52/2 prej 23.09.2009
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit