Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin  e mirëkuptimtimit me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit. Ky dokument ka për qëllim forcimin e sistemit për parandalimin  e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit në Republikën e Maqedonisë. Memorandumi i mirëkuptimit paraqet një formalizim të bashkëpunimit me Drejtorinë dhe i njeti është nënshkruar nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjecisë për mbikëqyrjen e sigurimeve z. Klime Poposki dhe nga Drejtori i Drejtorisë  për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit z. Vane Cvetanov.

070420101701

Pritet që përmes shkëmbimit të informatave dhe të dhënave në mënyrë me efikase të zbulohen transaksione të dyshimta në fushën e sigurimeve dhe rritjen e efektiviteit të funksionimit të mbikëqyrjes apo inspektimin e tregjeve financiare në Republikën e Maqedonisë. Gjithashtu, të dy institucionet do të vazhdojnë bashkëpunimin me trajnimin e vazhdushëm të stafit si dhe të shkëmbimit të përvojës në fushat me inters të përbashkët.

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit