Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlerë

Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlere. Ky dokument ka për qëllim  forcimin dhe themelimin e bashkëpunimit në mes dy institucioneve në fushën ku të dy institucionet  janë objekt i interesit të përbashkët. Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjecisë për mbikëqyrjen e sigurimeve z. Klime Poposki dhe Kryetari i Komisinit të letrave me vlerë Znj. Marina Naqeva Kavrakova.

Pritet që përmes shkëmbimit të të dhënave dhe informatave të ketë një kontribut të ndjeshëm në zhvillimin e tregut kapital të Maqedonisë si dhe inkurajues në sigurimin e transparencës nga ana pjesmarësve në treg. Gjithashtu, në këtë mënyrë do të rritet efikasiteti i funksionimit të mbikëqyrjes së tregjeve financiare në Republikën e Maqedonisë.

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit