Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
АСО рамноправна членка на IAIS

 

Dubai Konferencija 018

        Во периодот од 27-29 Октомври, 2010 година Меѓународната Асоцијација на осигурителни супервизори (ИАИС). ја оддржа 17-тата годишна Конференција. Домаќин на овој традиционален настан беше Регулаторното финасиско тело на Дубаи. На оваа Конференција се случи официјалното прогласување и прифаќање на членството на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија како рамноправна членка на ИАИС и нејзино евидентирање во регистрите под уставното име на нашата земја.

 

Присуствуваа голем број на учесници од осигурителните регулаторни тела и осигурителни професионалци кои имаа можност да дискутираат и дебатираат за пазарните услови, трендовите и регулаторните промени во ова предизвикувачко финансиско опкружување.

 

  

На оваа Конференција се донесоа следните одлуки:

 • Едногласно избирање на Претседавач на Комитетот на ИАИС г. Питер Браумулер, по втор пат;
 • Усвојување на нов стратешки план за финасиските перспективи во периодот 2011-2015 и поставување на цели и приоритети за негова операционализација;
 • Усвојување на двогодишен план и поставување на високи цели и приорители во овој период. Овој план вклучува понатамошно зајакнување на регулативата, идентификување на ризиците на глобално ниво,  зајакнување на капацитетот на регулаторите, превземање на понатамошни истражувања и развој на системскиот ризик во секторот на осигурувањето и развивање на методологија на негово квантитативно и квалитативно мерење.  Покрај тоа, ИАИС се обрза да обезбеди и широка лепеза на упатства и стандарди за тоа како да се идентификуваат домашните и глобалните системски ризици;
 • Усвојување на 8 супервизорски принципи, кои претставуваат прв чекор во ревизијата на постојните супервизорски принципи и стандарди;
 • Потпишување на два Мултилатерални меморандуми за соработка.
 •  

  За Меѓународната Асоцијација на осигурителни супервизори (ИАИС)

   

  Асоцијацијата е основана во 1994 година, со седиште во Базел и има мисија да ги претставува осигурителните регулатори и супервизори кои во моментов се 190 јурисдикции во околу 140 земји. Ова значи дека ИАИС има повеќе од 120 осигурителни професионалци, осигурители, реосигурители, трговски асоцијации и набљудувачи. ИАИС е издавач на меѓународните осигурителни стандарди, принципи и упатства, обезбедува тренинг обуки и поддршка во врска со прашања од областа на осигурувањето и супервизијата, организира состаноци и семинари за осигурителните супервизори.

  ИАИС има воспоставено блиски односи на соработка со други меѓународни институции со цел промовирање на финасиската стабилност.
   

  Анкета

  Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
   
  Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
   

   

   

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување