Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Takim me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN)

Më 2 dhjetor, në hapësirat e Agjencionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve u mbajt një takim pune me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN).

Në takimin ku si bazë të rregullt e kanë përfaqësuesit e të dy institucioneve, përveç se u diskutua gjendja momentale dhe trendet (lëvizjet) e sektorit të sigurimeve në RM, u diskutua edhe për prioritetet afatshkurtra dhe afatmesme të Agjencisë.

Gjithashtu, kryetari i Këshillit të Ekspertëve z. Klime Poposki i informoi përfaqësuesit e FMN për rezultatet e arritura nga puna gjatë periudhës aktuale dhe për strategjinë e Agjencisë për zhvillim të mëtejshëm në tregun e sigurimeve dhe mbrojtjen e policmbajtësve të produkteve të sigurimit dhe shërbimeve.

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit