Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 11.03.2014
 1. Решение за давање согласност за измена на Статут бр.0201/15 од 24.07.2013 година на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп  Скопје,
 2. Решение за давање согласност за измена на Статут бр.09/0203/1/13 од 24.07.2013 година на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје;
 3. Решение за давање согласност за измена на седиштето на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 4. Решение за давање согласност за индиректно стекнување  квалификувано учество на АДРИС ГРУПА, Акционерско друштво за управување и вложување, со регистрирано седиште ул.Владимир Назор бр.1, Ровињ, Република Хрватска, индиректно да стекне над 50 % од вкупниот број на издадени акции со право на глас во КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје.
 5. Решение за давање согласност за индиректно стекнување  квалификувано учество на АДРИС ГРУПА,  Акционерско друштво за управување и вложување, со регистрирано седиште ул.Владимир Назор бр.1, Ровињ, Република Хрватска, индиректно да стекне над 50 % од вкупниот број на издадени акции со право на глас во КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување