Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Закони

Закон за супервизија на осигурување 


Неофицијален пречистен текст на закон за супервизија на осигурување (pdf)

 1. Закон за супервизија на осигурување  (Сл. весник бр. 27/2002)
 2. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 84/2002)
 3. Исправка на ЗСО (Сл. весник бр. 98/2002)
 4. Одлука на Уставен суд (Сл.весник бр. 33/2004)
 5. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 79/2007)
 6. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 8/2008)
 7. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 88/2008)
 8. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 56/2009)
 9. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 67/2010)
 10. Изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 44/2011)
 11. Исправка на ЗСО (Сл. весник бр. 112/2011)
 12. Одлука на Уставен суд (Сл.весник бр. 7/2012)
 13. Пречистен текст на закон за супервизија на осигурување (Сл. весник бр. 30/2012)
 14. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 45/2012)
 15. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 60/2012)
 16. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 64/2012)
 17. Одлука на Уставен суд (Сл. весник бр. 23/2013)
 18. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 188/2013)
 19. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 112/2014)
 20. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 153/2015)
 21. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 192/2015)
 22. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 23/2016)
 23. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 83/2018)
 24. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 198/2018)
 25. Закон за изменување и дополнување на ЗСО (Сл. весник бр. 101/2019)

 

Закон за задолжително осигурување во сообраќајот

Закон за задолжително осигурување во сообраќајот неофицијален пречистен текст

 

Закон за вложување на РМ во акционерскиот капитал на Европа Ре

Закон за вложување на РМ во акционерскиот капитал на Европа Ре (pdf)

 

Закон за прекршоците

Закон за прекршоците (pdf)

 

Закон за општата управна постапка

Закон за општата управна постапка (pdf)

 

Закон за облигационите односи

Закон за облигационите односи (pdf)

 

Закон за трговските друштва

Закон за трговските друштва (pdf)

 

Закон за доброволно здравствено осигурување

Закон за доброволно здравствено осигурување

 

Објава на Министерство за надворешни работи

Одлуката за премин во втора фаза на асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Заедница и нејзините земји членки

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување