Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 28.03.2014
  1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема акционерското друштво за застапување во осигурување МК осигурување АД Скоје,
  2. Решение за престанување на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување МК Осигурување АД Скопје со седиште на ул. „Мирче Ацев“ бр. 100, Скопје,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување