Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 28.04.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје;
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Инсиг Македонија АД Скопје;
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје:
 4. Решение за давање согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д.;
 5. Решение за давање на согласност за измена на седиште и Статут на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје;
 6. Решение за давање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување