Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 27.05.2014
  1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп, Скопје, на лицето КОНШТАНТИН АЛЕКСЕЈЕНКО;
  2. Заклучок за запирање на постапката  за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје;
  3. Одлука за спроведување на конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија, за 2014 година.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување