Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Regjister i aktuarëve të autorizuar
Mbiemri

Emri

Numri dhe Data

Antovski

Milan

12-1/43/2 prej 23.09.2009

Gacovski

Simon

Durovikj

Jasminka

11-13605/2 prej19.05.2005

Jovanovski

Zvonko

11-42877/2 prej 23.11.2007

Kozarova

Daniela

09-32389/2 prej 28.12.2004

Minoska

Gordana

12-1/48/2 prej 06.08.2009

Petrovska

Biljana

09-22242/1 prej 15.09.2004

Pecelj

Gordana

11-15077/2 prej 22.05.2006

Prcheva

Biljana

12-1/45/2 prej 05.10.2009

Savin Ingjikj

Violeta

12-1/544/2 prej 05.10.2009

Serafimova-Najkova

Maja

12-1/558/2 prej 23.09.2009

Stojanoski

Vladimir

09-27060/2 prej 09.11.2004

Tanaskoska

Elena

12-1/484/2 prej 05.12.2008

Tanchevska

Sanja

11-24883/2 prej 25.07.2007

Temelkovska

Lidija

12-1/57/2 prej 19.10.2009

Velichkova Lakinska

Iskra

09-1569/2 prej 01.10.2010

Tprejorov

Ivana

09-3320/2 prej 21.09.2011

Vinchenzi Markulevska

Cvetlana

09-1325/2 prej 27.06.2012

Bubalov

Vladimir

09-1370/2 prej 27.06.2012

Miljkovikj

Slagjana

UP 07-1-967 prej 25.11.2013

Bajatov

Risto

UP 07-1-910 prej 25.11.2013

Dimovska

Natasha

UP 07-1-942 prej 25.11.2013

Stameska

Biljana

UP 07-1-977 prej 25.11.2013

Eftimoska

Kristina

UP 07-1-982 prej 12.12.2013

Risteska

Lidija

UP 07-1-955 prej 15.12.2013

Koteska

Biljana

UP 07-1-1092 prej 31.12.2013

Nesimi

Robert

UP 07-1-48 prej  20.01.2014

Sasho

Stanoeski

UP 07-1-746 prej 22.04.2014

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit