Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Регистар на овластени актуари
ПРЕЗИМЕ ИМЕ БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕ
Антовски Милан 12-1/43/2 од 23.09.2009
Гацовски Симон
Дуровиќ Јасминка 11-13605/2 од19.05.2005
Јовановски Звонко 11-42877/2 од 23.11.2007
Козарова Даниела 09-32389/2 од 28.12.2004
Миноска Гордана 12-1/48/2 од 06.08.2009
Петровска Билјана 09-22242/1 од 15.09.2004
Пецељ Гордана 11-15077/2 од 22.05.2006
Прчева Билјана 12-1/45/2 од 05.10.2009
Савин Инѓиќ Виолета 12-1/544/2 од 05.10.2009
Серафимова-Најкова Маја 12-1/558/2 од 23.09.2009
Стојаноски Владимир 09-27060/2 од 09.11.2004
Танаскоска Елена 12-1/484/2 од 05.12.2008
Танчевска Сања 11-24883/2 од 25.07.2007
Темелковска Лидија 12-1/57/2 од 19.10.2009
Величкова Лаќинска Искра 09-1569/2 од 01.10.2010
Тодоров Ивана 09-3320/2 од 21.09.2011
Винцензи Маркулевска Цветлана 09-1325/2 од 27.06.2012
Бубалов Владимир 09-1370/2 од 27.06.2012
Миљковиќ Слаѓана УП 07-1-967 од 25.11.2013
Бајатов Ристо УП 07-1-910 од 25.11.2013
Димовска Наташа УП 07-1-942 од 25.11.2013
Стамеска Билјана УП 07-1-977 од 25.11.2013 
Ефтимоска Кристина УП 07-1-982 од 12.12.2013
Ристеска Лидија УП 07-1-955 од 15.12.2013
Котеска Билјана УП 07-1-1092 од 31.12.2013
Несими Роберт УП 07-1-48 од  20.01.2014
Сашо Станоески

УП 07-1-746 од 22.04.2014

Времена забрана за вршење на актуарски работи

Гордана Ивановска УП 19-3-326 од 13.5.2016

 

 

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување