Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Регистар на друштва за застапување во осигурување
 
 
 

ТРЕНД МР
ул. Васил Ѓорѓов 22/50, Скопје
тел:3 25 07 86

АКТИВА ОСИГУРУВАЊЕ
Бул. 11 Октомври бр. 25-7/714, Скопје
тел: 3 25 07 85 , 3 25 07 87 , 3 25 07 82

ЛАЈОН ИНС АД Скопје

Ул. Булевар АВНОЈ бр. 20/2-23, Скопје

тел. 2 45 40 04

 

  САФЕ ЛИФЕ

Ул. Пиринска бр. 23, Скопје

 

  ФОРТИС ПРО АД Скопје

Ул. 11-ти Октомври Бр. 1А/ шести кат, Скопје

 

  РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Ул. Максут Садик  бр. 11, Скопје  

  

  МАКО АС, Струмица

Ул. Ленинова, бр. 14 ГТЦ, Струмица  

 

  ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје

Ул. 50-та Дивизија бр. 36, локал 4, Скопје

  

  ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп

ул. Кузман Јосифоски, бр. 8, Прилеп

 

  ФЕМИЛИ ПАРТНЕР АД, Скопје

ул. Пиринска бр. 23, Скопје

 

  Л.И.Ф.Е. Македонија АД Скопје

Ул. Иван Козаров бр. 2, Скопје

 

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување