Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 26.06.2014
 1. Донесување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2013 година;
 2. Донесување на Годишниот извештајот за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во Република Македонија во 2013 година;
 3. Усвојување на Извештајот на независниот ревизор и финансиските извештаи за годината кој завршува на 31 декември 2013 година;
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Инсиг Македонија АД Скопје;
 5. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Дарко Атанасовски, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 6. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Херман Зип, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 7. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Маја Богдановска-Стојаноска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 8. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Ирена Велкоска-Спировска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 9. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето Марија Томеска, согласно Законот за супервизија на осигурување;
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување