Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 18.07.2014
 1. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
 2. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување,
 3. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето,
 4. Решение за давање согласност за вршење член на орган на управување на лицето Ѓорѓе Војновиќ во Друштвото за осигурување на живот Винер Лајф,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување