Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 21.11.2014
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво СЕДА БРОКЕР АД Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување