Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 28.11.2014
  1. Решение за давање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје,
  2. Решение за давање согласност за вршење на функција член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје на лицето Дејан Михајлов,
  3. Решение за давање согласност за вршење на функција Извршен член на Одборот на директори на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје на лицето Сања Танчевска.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување