Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 25.12.2014
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АНА ШУТЕВА,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на Управниот одбор на Друштвото за животното осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје, на лицето АЛЕКСАНДРА ШКЕМБИ,
 3. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп,
 4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп  Скопје,
 5. Тарифник за дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што  ги наплатува АСО и роковите за уплат
 6. Правилник за правилата на актуарската професија
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување