Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 06.02.2015
 1. Одлука за Усвојување на Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи и Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, со прилог Наставни Програми,
 2. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување,
 3. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи, и
 4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп  Скопје;
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување