Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 03.09.2015
 1. Решение за давање дозвола за воведување на нова класа на осигурување на ВИНЕР ЛАЈФ (класа 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови),
 2. Решение за давање согласност за измена на  Статут  на АД ВИНЕР ЛАЈФ,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
 4. Разгледување на Информација за пазарот на осигурување во вториот квартал,2015 година
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување