Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Memorandum i lidhur për bashkëpunim ndërmjet Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve dhe Drejtorisë së të Ardhurave Publike

Duke e pasur parasysh faktin se njëri nga prioritetet kyç të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve është përforcimi i bashkëpunimit me organe të tjera rregullatore dhe me institucione tjera kompetente është lidhur Memorandum për bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave Publike të Republikës së Maqedonisë.

Me këtë Memorandum rregullohet bashkëpunim i ndërsjellë i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve (ASS) dhe Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) lidhur me shkëmbimin dhe shfrytëzimin e informatave, të dhënave dhe shkëmbimin e përvojave. Memorandumi nuk e nënkupton fillimin e bashkëpunimit midis institucioneve, përkundrazi ai nënkupton bazë zyrtare të bashkëpunimit tonë të frytshëm të deritanishëm dhe njëkohësisht e mundëson thellimin e bashkëpunimit dhe hapjen e mundësive dhe favoreve të reja për të dy institucionet.

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit