Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
U nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim ndërmjet Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve dhe Bankës Popullore të Serbisë

nbs2015 (15)

Në ceremoninë solemne që u mbajt në Bankën Popullore të Serbisë, më 26 Tetor, Guvernatorja e Bankës Popullore të Serbisë, znj. Jorgovanka Tabakoviq dhe Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve, z. Klime Poposki nënshkruan Memorandum për bashkëpunim ndërmjet dy institucioneve.

Me Memorandumin trajtohet bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informatave dhe të dhënave në fushën e zbatimit të supervizionit në sferën e sigurimeve. Me miratimin e ftesës për nënshkrimin e Memorandumit, Banka Popullore e Serbisë, në mënyrë të hapur e manifestoi transparencën e saj për bashkëpunim rajonal.

nbs2015 (10)

Duke e pasur parasysh faktin se tregjet e sigurimeve në vendet tona ballafaqohen me sfida të ngjashme, bashkëpunimi përmes shkëmbimit të përvojave, praktikës dhe njohurive, në masë të konsiderueshme do të kontribuojë në avancimin e aktiviteteve të institucioneve tona, si dhe në drejtim të mundësimit të mbrojtjes gjithëpërfshirëse të të siguruarve dhe shfrytëzuesve të produkteve dhe shërbimeve të siguracionit.

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit