Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Постапки за јавни набавки во 2016 година


Број на оглас Постапка за јавна набавка

Линк до огласот

174/2016 Ревизија на финансиски извештаи линк
82/2016 Мобилна телефонија линк
287/2016 Тонери и фотокелии линк
302/2016

Набавка на дизел гориво

линк
369/2016 Изнајмување и одржување на автомат за кафе линк
318/2016 Изнајмување на мултифункциски уреди линк
434/2016

Превентивно и адаптивно одржување на

софтвер за сметководство

линк
328/2016

Превентивно одржување и адаптивно одржување

на софтверски пакет за архивско работење

линк
286/2016 Канцелариски материјал линк
444/2016 Преведувачки и лекторски услуги линк
330/2016 Три патнички моторни возила под оперативен лизинг линк
450/2016 Услуги за такси превоз и превоз на ВИП возила линк
445/2016

Disaster Recovery решение - секундарна локација за

ИТ системите на Агенцијата

линк
518/2016 Осигурување на имот и лица линк
476/2016 Интернет и фиксна телефонија линк
446/2016 Информатичка опрема линк
539/2016 Селидба во нови деловни простории линк
540/2016 Услуги за печатење линк
568/2016 Услуги за воздушен транспорт -Авиобилети линк
478/2016

Aвиобилети за потребите на Агенцијата за

супервизија на осигурување

линк
704/2016

Услуги за мониторинг на информации од

информативен карактер

линк
729/2016

Чистење на деловни простории за потребите на

Агенцијата

линк

 

 

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување