Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Агенцијата за супервизија на осигурување издаде Брошура за осигурување во земјоделството која има за цел да го промовира купувањето полиси за земјоделско осигурување како ефикасен начин за заштита на земјоделските производи од ризици кои се поврзани со временските услови, природните катастрофи, штетниците и болестите.

Во брошурата се објаснети основните поими и начела на осигурувањето во земјоделството, со посебна разработка на осигурувањето на посеви и плодови, индексното осигурување на очекуван принос од посеви и плодови и осигурувањето добиток, заедно со примери за опфатот на ризиците и премијата за осигурување.

Исто така, во брошурата се објаснети предвидените мерки за поддршка на осигурувањето од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година во која е предвидена мерка за субвенционирање на дел од премијата за осигурување како дополнителна поддршка за развој наземјоделството од страна на државата и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година, донесена од Владата на Република Македонија во која е предвидена мерка за субвенционирање на премиите за осигурување со цел развој на земјоделските задруги.

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување