Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 01.04.2016
  1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето Зоран Нарашанов.
  2. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување