Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 05.05.2016
 1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Бошко Андов
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Весна Ѓорчева,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Ристо Секуловски,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво К МК Брокер, Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво АМГ Премиум.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување