Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 02.09.2016
 1. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
 2. Решение за издавање на согласност за промена на називот на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
 3. Решение за издавање на согласност за промена на седиштето на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
 4. Решение за издавање на согласност за измена на  Статутот на САВА осигурување а.д. Скопје;
 5. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје;
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија за ОБД ВИАСС;
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Осигурување Македонија;
 8. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Сава;
 9. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување