Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 10.03.2017
 1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето САИМИР ДХАМО,
 2. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БОРЧЕ БОГЕСКИ,
 3. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БИЛЈАНА СТОЈАНОВ,
 4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување,
 5. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење  на осигурително брокерски работи,
 6. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување