Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 19.06.2017
 1. Решение за давање согласност за стекнување на  квалификувано учество во друштво за осигурување,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функција член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Александра Шкемби,
 3. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво АУРОН БРОКЕР АД, Струга,
 4. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје,
 5. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје,
 6. Решение за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување