Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 14.07.2017
  1. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје,
  2. Решение за давање на согласност за измена на  Статут на САВА осигурување а.д. Скопје,
  3. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема друштвото за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово и Решение за одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување