Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al

We received over 780 art and literary works from students for the competition on the occasion of the World Savings Day. We publish the list of rewarded works, and we congratulate all of them on the participation - we really received wonderful ideas on the topics.
The public award will be held at the Ministry of Finance on November 6 at 12 o'clock.

 

List of candidates

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit