Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 15.12.2017
 1. Стратегиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за периодот 2018-2020 година,
 2. Планот за работа на Агеницјата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 3. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Националното биро за осигурување – Скопје,
 7. Решение за издавање на согласност за измена на седиште и статут на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување