Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Постапки за јавни набавки во 2018 година

Број на оглас Постапка за јавна набавка

Линк до огласот

96/2018 Услуги за мобилна телефонија линк
114/2018 Пијалоци и засладувачи линк
136/2018 Авиобилети за потребите на АСО линк
181/2018 Ревизија на финансиски извештаи за 2017 линк
349/2018 Набавка на гориво за потребите на АСО линк
337/2018

Превентивно и адаптивно одржување

на софтверки пакет за сметководство

линк
387/2018

Превентивно одржување на софтверски

пакет за архивско работење

линк
389/2018

Превентивно и адаптивно одржување на

софтверски пакет за сметководство

линк
454/2018

Осигурување на имот и опрема, патничко

осигурување и осигурување од незгода

линк
467/2018

Фиксна телефонија и интернет пристап

со хостинг на интернет сајт

линк
476/2018 Изнајмување и одржување на автомат за кафе линк
475/2018 Преведувачки и лекторски услуги линк
494/2018

Услуги на такси превоз и превоз

со патнички возила

линк
520/2018 Чистење на деловни простории линк
541/2018 Набавка на мебел линк
625/2018 Информатичка опрема линк
602/2018 Канцелариски материјал линк
649/2018 Услуги за такси превоз линк
650/2018 Канцелариски мебел линк
673/2018 Услуги за редизајн и изработка на интернет страна линк
674/2018 Услуги за печатење линк
708/2018

Мониторинг на информации

од информативен карактер

линк

 

 

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување