Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al

Agjencioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve ka nevojë për shërbime arsimore nga edukatorë, me qëllim të kryerjes së trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të avokimit të sigurimeve si dhe për kryerjen e trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e veprimtarisë së sigurimeve dhe brokerimit, në vitin 2018.

Për këtë qëllim, Agjencioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve realizon një procedurë për:

-          dhënien e një kontrate për prokurim publik të shërbimeve arsimore – realizim të trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të avokimit të sigurimeve, dhe

-          dhënien e një kontrate për prokurim publik të shërbimeve arsimore – realizim të trajnimit dhe provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit të sigurimeve,

në përputhje me nenin 17 paragrafi (1) alineja 2 dhe paragrafi (3) i Ligjit për Prokurim Publik.

 

link...

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit