Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al

Këshilli i ekspertëve të Agjensionit të Mbikëqyrjes së Sigurimit në seancën e mbajtur më 14 maj 2018 miratoi Vendim për revokimin e licencës për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit dhe brokerimit të Kompanisë aksionare të sigurimit dhe brokerimit VIASS Shkup. Subjekti është i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë me NUIS 5777291 dhe NUT 4028003134322

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit