Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите кои го немаат положено стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето и стручниот испит за вршење на осигурително брокерски работи со првото полагање, дека второто полагање од првиот дел – теоретски дел од стручните испити ќе се одржи на ден 5.11.2018 година во период од 09:00 до 16:00 часот. Вториот дел – практичен пример од стручните испити ќе се одржи на ден 20.11.2018 година во период од 09:00 до 16:00 часот.

 

Стручните испити ќе се одржат во Испитниот центар кој се наоѓа на следната локација:

Правен Факултет во Koмпјутерски Центар на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје.

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување