Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Lidhur me konkursin e lartëpërmendur, më poshtë shpallim listën e nxënësve të shpërblyer, sipas kategorive. Kanë arritur shumë vepra dhe me këtë rast falënderojmë të gjithë ata që morën pjesë dhe i përgëzojmë të shpërblyerit. Ndarja publike e shpërblimeve do të mbahet më 16 nëntor 2018, në hapësirat e Ministrisë së Financave, në orën 13:00.

 

Në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore me temë "Çka paraqet për mua sigurimi i shtëpisë dhe familjes" kanë arritur ___ vepra arti dhe janë shpërblyer nxënësit në vijim:
1. Damjan Stefanov kl I, ShFK "Dimitar Milladinov" - Shkup;
2. Darko Kulevski, kl VI, ShFK “Todor Angelevski” - Manastir;
3. Viktorija Gjorgjievska, kl VIII, ShFK "Joakim Kërçovski" - Kriva Pallankë.

 

Në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore me temë "Çka paraqet për mua sigurimi i shtëpisë dhe familjes" kanë arritur ___ vepra letrare dhe janë shpërblyer nxënësit në vijim:
1. Hristijan Stojanov, kl VIII, ShFK "Goce Dellçev" - Shtip;
2. Dragana Petrova, kl IX, ShFK "Kërste Misirkov" - Shkup;
3. Sara Cvetkova, kl V, ShFK "Mirçe Acev" - Shkup.

 

Në Konkursin për nxënësit e shkollave të mesme me temë "Çka paraqet për mua sigurimi i shtëpisë dhe familjes" kanë arritur ___ tregime dhe janë shpërblyer nxënësit në vijim:
1. Kostanca Bilbilovska, viti 2, Shkolla e mesme "Gostivar" - Gostivar;
2. Ana Ilieva, viti 2, Gjimnazi "Orce Nikolov" - Shkup;
3. Borjan Dukoski, viti I, Gjimnazi "Mirçe Acev" - Prilep.

 

Në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore me temë "EDHE UNË MUND TË KURSEJ" kanë arritur 563 vepra arti dhe janë shpërblyer nxënësit në vijim:
1. Vanesa Miftari kl VIII-3, ShFK "Përparimi" – Reçicë e madhe, Tetovë;
2. Teodora Stefanovska kl IX-2, ShFK "Dane Krapçev" - Shkup;
3. Iva Stojanovska kl II-4, ShFK "Dane Krapçev" - Shkup.

 

Fituesit e Mirënjohjeve:
1. Anastasija Gavrilova kl VIII-1, ShFK "Nikola Karev" - Radovish;
2. Simon Bakalovski kl I-b, ShFK "Dimitar Milladinov" - Shkup;
3. Galina Kërstevska kl V-2, ShFK "Goce Dellçev" - Shkup.

 

Në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore me temë "EDHE UNË MUND TË KURSEJ" kanë arritur 416 vepra letrare dhe janë shpërblyer nxënësit në vijim:
1. Trajçe Mançevski kl VIII-3, ShFK "Nikolla Vapcarov" - Strumicë;
2. Aleksandar Jankullovski kl IV, ShFK "Johan Hajnrih-Pestaloci" - Shkup;
3. Mihaela Aleksovska kl VIII-2, ShFK "Joakim Kërçovski" - Kriva Pallankë.

 

Fituesit e Mirënjohjeve:
1. Gordan Stanoeski kl VIII-b, ShFK "Koço Racin" - Prilep;
2. Jasmin Balota kl VI-2, ShFK "Kërste Misirkov" - Shkup;
3. Viktor Dimov kl III-1, ShFK "Bllazhe Koneski" - Veles;
4. Jovana Filipovska kl VI-b, ShFK "Koço Racin" - Shkup;
5. Ana Jançeska kl IV-2, ShFK "Johan Hajnrih-Pestaloci" - Shkup;
6. Hristijan Petrushevski kl IX, ShFK "Braqa Milladinovci" - Probishtip;
7. Sara Kërstevska kl VI-a, ShFK "Avram Pisevski" - f. Bardovcë, Shkup.

 

Në Konkursin për nxënësit e shkollave të mesme për ese me temë "Kursej - mendoj për të ardhmen time" arritën 48 ese dhe u shpërblyen nxënësit në vijim:
1. Ivan Jovanovski, viti III, SHMP "Jahja Kemal" - Shkup;
2. Jana Gligorovska, viti I, ShMQSh Gjimnazi "Rade Jovçevski Korçagin" - Shkup;
3. Simona Miceva, viti I-2, ShMK Gjimnazi "Koço Racin" - Veles.

 

Fituesit e Mirënjohjeve:
1. Borjan Dukoski, viti I-9, Gjimnazi "Mirçe Acev" - Prilep;
2. Mateja Gjorgjioska, viti II-1, Shkolla Ekonomike ShMEJTK "Kuzman Josifovski Pitu" - Prilep.
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit