Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 24.12.2018
 1. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
 2. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
 3. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Сава осигурување а.д. Скопје, на лицето Сашо Дракуловски;
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Африм Нухија;
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сеад Личина;
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Емрула Мулаи;
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марко Стојановски;
 8. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество на Халк Банка АД Скопје во Нова Осигурување АД Скопје.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување