Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 27.12.2018
 1. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 3. Годишен план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 4. Давање на согласност на предлог стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2019-2021 година,
 5. Давање на согласност на предлог план за извршување на внатрешната ревизија за 2019 година,
 6. Правилник за  внатрешна организација во Агенцијата за супервиизја на осигурување,
 7. Правилник за  систематизација на работните места во Агенцијата за супервиизија,
 8. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво БРОЛИНС АД, Скопје,
 9. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување