Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 11.03.2019
 1. Решение за издавање дозвола за воведување на класата 21 во работењето на АД ГРАВЕ Скопје,
 2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на АД ГРАВЕ Скопје,
 3. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Дарко Дедиќ,
 4. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Мартин Теов,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Васко Чаушевски,
 6. Решение за одземање лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Слободан Мерџановски,
 7. Одлука за донесување на Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво К МК БРОКЕР Скопје.
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување