Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Петок, 12 Април 2019 13:47
 1. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери -теоретски дел на 23.4.2019 од 12:30 до 14:30 часот
 2. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери -практичен дел на 20.5.2019 од 14:00 до 16:00 часот
 3. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери -теоретски дел на 22.5.2019 од 14:00 до 16:00 часот
 4. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери -практичен дел на 6.6.2019 од 14:00 до 16:00 часот
 5. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери -теоретски дел на 10.6.2019 од 14:00 до 16:00 часот
 6. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери - практичен дел на 25.6.2019 од 14:00 до 16:00 часот
 7. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери теоретски дел на 24.10.2019 од 14:00 до 16:00 часот;
 8. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителни брокери-практичен дел на ден 20.11.2019 година од 14:00-16:00 часот
 9. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителен брокер-теоретски дел на 27.11.2019 година од 14:00 до 16:00 часот
 10. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за осигурителен брокер на 17.12.2019 година од 14:00 - 16:00 часот
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување